Sayfalar

24 Mayıs 2015 Pazar

Harput


Harput Yollarında


Mâmuretül Aziz

Osmanlıca


      Akaid manzumesi - İshak b. Hasan Tokadi Osman b. Ali Harputi
      Hrt_001043
      Hrt_Gec_002021
      Safvetu efkari'l-ulema - A. Hamdi b. Ömer Naimi el-Harputî
         Silsile-i safa li-Muhammed Mustafa - Y. Şükrü b. Osman b. Mustafa el-Harputî
         Silsile-i safa li-Muhammed Mustafa 2 Y. Şükrü b. Osman b. Mustafa el-Harputî
         Şemsü'l-hakika - Hoca İshak Harputî
         Şerh evrad el-fethiye -  Ömer b. Osman el-Harputi
         Şerhu kasidetü’l-bürde - Muhyiddin Muhammed b. Mustafa Şeyhzâde
         Tekmile-i tenkihü'l-kelam fi akaidi ehli İslâm - Abdüllatif Lütfi el-Harputî
         Tercüme-i risale-i mebde ve mead - müt. Beyzade Ali Harputi
         Tercüme-i Risale-i Sülûk - müt. Beyzâde Ali Harputî
         Tercüme-i risale-i velediye - Ubeydullah Ahrar  müt. Beyzâde Ali Harputî
      Ziyaü'l-kulûb - İshak Efendi Harputî
      Ziyaü'l-kulûb - İshak Efendi Harputî


Diğer


      Harput Masalı M. Ziya Ünsel
      Harput Kültüründe Din Alimleri - Günerkan Aydoğmuş

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder