Sayfalar

27 Mayıs 2015 Çarşamba

Osmanlı İmparatorluğu Tarihi 6~14 - Zuhuri DanışmanOsmanlı İmparatorluğu Tarihi - 06 ( PDF,  8.1 MB )
Osmanlı İmparatorluğu Tarihi - 07 ( PDF, 11.6 MB )
Osmanlı İmparatorluğu Tarihi - 08 ( PDF, 11.3 MB )
Osmanlı İmparatorluğu Tarihi - 09 ( PDF, 11.2 MB )
Osmanlı İmparatorluğu Tarihi - 10 ( PDF, 11.7 MB )
Osmanlı İmparatorluğu Tarihi - 11 ( PDF, 10.9 MB )
Osmanlı İmparatorluğu Tarihi - 12 ( PDF, 11.8 MB )
Osmanlı İmparatorluğu Tarihi - 13 ( PDF, 12.4 MB )
Osmanlı İmparatorluğu Tarihi - 14 ( PDF, 10.5 MB )

Kısas-ı Enbiya - Ahmed Cevdet Paşa

Kısas-ı Enbiya  1 - (2) ( PDF,  3.5 MB ) 
Kısas-ı Enbiya  1       ( PDF, 20.2 MB ) 
Kısas-ı Enbiya  2 - (2) ( PDF,  3.3 MB ) 
Kısas-ı Enbiya  2       ( PDF, 27.7 MB ) 
Kısas-ı Enbiya  3       ( PDF, 14.9 MB ) 
Kısas-ı Enbiya  4       ( PDF, 25.5 MB ) 
Kısas-ı Enbiya  5       ( PDF, 23.8 MB ) 
Kısas-ı Enbiya  6       ( PDF, 17.7 MB ) 

Ruh-ul Beyan

Aslı (Arapça) (pdf)

Cilt  1: 506 Sayfa ( 12.2 MB )
Cilt  2: 532 Sayfa ( 13.0 MB )
Cilt  3: 698 Sayfa ( 16.6 MB )
Cilt  4: 568 Sayfa ( 15.1 MB )
Cilt  5: 614 Sayfa ( 11.7 MB )
Cilt  6: 508 Sayfa ( 12.9 MB )
Cilt  7: 508 Sayfa ( 14.3 MB )
Cilt  8: 534 Sayfa ( 13.1 MB )
Cilt  9: 626 Sayfa ( 13.7 MB )
Cilt 10: 558 Sayfa ( 14.0 MB )

24 Mayıs 2015 Pazar

Harput


Harput Yollarında


Mâmuretül Aziz

Osmanlıca


      Akaid manzumesi - İshak b. Hasan Tokadi Osman b. Ali Harputi
      Hrt_001043
      Hrt_Gec_002021
      Safvetu efkari'l-ulema - A. Hamdi b. Ömer Naimi el-Harputî
         Silsile-i safa li-Muhammed Mustafa - Y. Şükrü b. Osman b. Mustafa el-Harputî
         Silsile-i safa li-Muhammed Mustafa 2 Y. Şükrü b. Osman b. Mustafa el-Harputî
         Şemsü'l-hakika - Hoca İshak Harputî
         Şerh evrad el-fethiye -  Ömer b. Osman el-Harputi
         Şerhu kasidetü’l-bürde - Muhyiddin Muhammed b. Mustafa Şeyhzâde
         Tekmile-i tenkihü'l-kelam fi akaidi ehli İslâm - Abdüllatif Lütfi el-Harputî
         Tercüme-i risale-i mebde ve mead - müt. Beyzade Ali Harputi
         Tercüme-i Risale-i Sülûk - müt. Beyzâde Ali Harputî
         Tercüme-i risale-i velediye - Ubeydullah Ahrar  müt. Beyzâde Ali Harputî
      Ziyaü'l-kulûb - İshak Efendi Harputî
      Ziyaü'l-kulûb - İshak Efendi Harputî


Diğer


      Harput Masalı M. Ziya Ünsel
      Harput Kültüründe Din Alimleri - Günerkan Aydoğmuş

23 Mayıs 2015 Cumartesi

Jules Verne

80 Günde Devr-i Alem (PDF, 327 KB)      
Altın Volkanı (PDF, 5.2 MB)            
Arzın Merkezine Seyahat   (PDF, 2.0 MB)  
Aya Yolculuk   (PDF, 13.5 MB)            
Balonda Beş Hafta  (PDF, 2.3 MB)        
Bayrağa Karşı   (PDF, 699 KB)            
Begümün 500 Milyonu   (PDF, 673 KB)      
Cenup Yıldızı   (PDF, 1.8 MB)            
Clovis Dardentor  (PDF, 761 KB)          
Çin'de Bir Çinli'nin Başına Gelenler (PDF, 2.0 MB)  
Deniz Altında 20000 Fersah  (PDF, 2.0 MB)
Deniz Yılanı  (PDF, 9.6 KB)              
Dünyanın Ucundaki Fener (PDF, 1.5 MB)    
Doktor Ox'un Deneyi  (PDF, 1.7 MB)                    
Dünyadan Aya  (PDF, 6.1 MB)              
Dünyanın Keşfi I   (PDF, 6.0 MB)          
Dünyanın Keşfi II  (PDF, 5.4 MB)        
Esrarlı Ada 1. Cilt  (PDF, 1.2 MB)      
Esrarlı Ada 2. Cilt  (PDF, 1.0 MB)      
İki Yıl Okul Tatili  (PDF, 2.7 MB)      
İnatçı Keraban  (PDF, 5.5 MB)            
Kaptan Grantın Çocukları  (PDF, 4.4 MB)  
Karpatlar Şatosu  (PDF, 5.4 MB)              
Livonya'da Bir Dram  (PDF, 2.3 MB)      
Macellanya  (PDF, 2.8 MB)                
Meteor Avı  (PDF, 7.7 MB)                
Mişel Strogof   (PDF, 1.1 MB)            
Ne Altı Var Ne Üstü  (PDF, 708 MB)        
Piyango Bileti  (PDF, 615 KB)              
Wilhelm Storitz'in Sırrı  (PDF, 796 KB)                          
Yüzen Şehir   (PDF, 1.4 MB)              

21 Mayıs 2015 Perşembe

Türk Edebiyatı Tarihi
Amerikan Edebiyatı


Bütün Hikâyeleri - Edgar Allen Poe (PDF 1.78 MB)

Çanlar Kimin İçin Çalıyor - Ernest Hemingway      (PDF 700 KB)      
Silahlara Veda - Ernest Hemingway ( PDF, 1.4 MB )
Yaşlı Adam Ve Deniz Ve Seçilmiş Hikâyeler - Ernest Hemingway  (PDF 480 KB)

Fareler Ve İnsanlar - John Steinbeck      (PDF 387 KB)                
İnci - John Steinbeck       (PDF 832 KB)  
Yukarı Mahalle - John Steinbeck   ( PDF, 884 KB )                           

Seçme Hikâyeler - OHenry          ( PDF, 583 KB )Dergi - Gazete

Sebil-ür Reşad 

Makabir
Mehmet Akif

Mehmed Âkif Ersoy,Âyetler ...  - Suat Zühtü Özalp  ( PDF, 13.0 MB)
Akife Dair - Dücane Cündioğlu            ( PDF,  2.1 MB ) 
Mehmed Âkif Resmi Hâl Tercümesi - M. Kaya Bilgegil ( PDF,  6.7 MB ) 
Mehmet Akif - Sezai Karakoç-2                      ( PDF,  801 KB ) 
Mehmet Akif - Sezai Karakoç                        ( PDF,  332 KB ) 
Mehmet Akif - Zeki Sarıhan                         ( PDF,  6.4 MB ) 
Mehmet Akif ve Cemiyetimiz - Faruk Kadri Timurtaş  ( PDF, 10.8 MB ) 
Mehmet Akif ve Safahat - Neriman Malkoç Öztürkmen  ( PDF, 40.2 MB ) 

Yazar ve Şair Sözlükleri

Yazarlar ve Şairler Sözlüğü - Heyet                 ( PDF, 13.9 MB )

Portreler