Sayfalar

25 Kasım 2015 Çarşamba

Ahmed Cevdet Paşa


Kavaid - BelagatKısas-ı Enbiya

Mecelle
Tarih-i Cevdet
Tercüme-i Hal ve Divançe

Tezakir
MaruzatHakkında Makaleler
Evrakı

24 Kasım 2015 Salı

Elmalılı Hamdi (Yazır)

Kitap:Makaleler:

16 Kasım 2015 Pazartesi

Kafkasya


Kitaplar:Makaleler :18 Ekim 2015 Pazar

Eskimez Türkçe


Ahmed Midhat Efendiİmlâ - Gramer

      Amelî ve nazarî talim-i lisan-i Osmanî - Ahmed Rasim
      Osmanlı Türkçesi Grameri III - Faruk K. Timurtaş
      Osmanlıca Dersleri - Muharrem Ergin
      Osmanlıca Dil Bilgisi - Ahmet Rasim
      Terbiye Dersleri - Ali Vahit

Osmanlıca Tercüme EserlerOsmanlıca Eğitimi


Osmanlıca Kıraat (Okuma) Kitapları

2 Ekim 2015 Cuma

Dergiler

Ağaç Dergisi


Yeni Fırat

      Yeni Fırat Sayı  1
      Yeni Fırat Sayı  2
      Yeni Fırat Sayı  3
      Yeni Fırat Sayı  4
      Yeni Fırat Sayı  5
      Yeni Fırat Sayı  6
      Yeni Fırat Sayı  8
      Yeni Fırat Sayı 12
      Yeni Fırat Sayı 13
      Yeni Fırat Sayı 17
      Yeni Fırat Sayı 19
      Yeni Fırat Sayı 20
      Yeni Fırat Sayı 21
      Yeni Fırat Sayı 22
      Yeni Fırat Sayı 23
      Yeni Fırat Sayı 24
      Yeni Fırat Sayı 25
      Yeni Fırat Sayı 26
      Yeni Fırat Sayı 27
      Yeni Fırat Sayı 28
      Yeni Fırat Sayı 29
      Yeni Fırat Sayı 30
      Yeni Fırat Sayı 31
      Yeni Fırat Sayı 32
      Yeni Fırat Sayı 33
      Yeni Fırat Sayı 34

Pınar

      Pınar Dergisi Cilt 6 Sayı 65
      Pınar Dergisi Cilt 6 Sayı 66
      Pınar Dergisi Cilt 6 Sayı 67
      Pınar Dergisi Cilt 6 Sayı 68
      Pınar Dergisi Cilt 6 Sayı 69
      Pınar Dergisi Cilt 6 Sayı 70
      Pınar Dergisi Cilt 6 Sayı 71
      Pınar Dergisi Cilt 6 Sayı 72
      Pınar-1960-03 - Y01S01-Mar1960 - S01
      Pınar-1969-12 - Y09S15-Ara1969 - S15
      Pınar-1971-01 - Y11S21-22 - Ara-Oca1971-S21-22
      Pınar-1972-01 - Y72S02-Oca1972-S01
      Pınar-1972-02 - Y72S02-Şub1972-S02
      Pınar-1972-03 - Y72S03-Mar1972-S03
      Pınar-1972-04 - Y72S04-Nis1972-S04
      Pınar-1980-01 - YIXS01-OcaŞub1980-S1

Kelâm Araştırmaları Dergisi

1 Temmuz 2015 Çarşamba

1 Haziran 2015 Pazartesi

Ünlü Ansiklopedileri


Coğrafya Sözlükleri

BDA Osmanlı Yer Adları - 1 (Rumeli)
BDA Osmanlı Yer Adları - 2 (Anadolu)
Osmanlı Yer Adları Sözlüğü - Nuri Akbayar
Osmanlı Yer Adları - Tahir Sezen


İngilizce - Türkçe - İngilizce Sözlükler

İng-Trk-İng Teknik Terimler Sözlüğü (TMMOB-Hasan Ünsal) (PDF, 141.6 MB)
İngilizce Türkçe Teknik Terimler Sözlüğü (ODTÜ) (PDF, 212 KB) 

Edebi Eserler Sözlükleri

Edebiyatımızda Eserler Sözlüğü - Behcet Necatigil       ( PDF, 13.1 MB )

Tasavvuf Terimleri Sözlükleri

Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü - Ethem Cebecioğlu (PDF, 2.2 MB) 

Edebiyat Terimleri Sözlükleri


Edebiyat Lügatı - Tahirül Mevlevi ( Olgun )  ( PDF,  6.8 MB )


Sözlük, Lügat, Kamus, Ansiklopedi

Sözlük
Lügat

 Kamus

 

Ansiklopedi

     


  • OSMANLI  (700. Kuruluş Yıl dönümünde Osmanlı)Nihad Sami Banarlı

Resimli Türk Edebiyatı Tarihi 1 (PDF 66.2 MB) 
Resimli Türk Edebiyatı Tarihi 2 (PDF 43.0 MB) 

Metinlerle Türk ve Batı Ed. Lise 1 ( PDF,  8.2 MB ) 
Metinlerle Türk ve Batı Ed. Lise 2  ( PDF,  9.9 MB ) 
Metinlerle Türk ve Batı Ed. Lise 3 ( PDF, 10.0 MB ) 

Türkçenin Sırları (PDF, 52.4 MB) 

27 Mayıs 2015 Çarşamba

Osmanlı İmparatorluğu Tarihi 6~14 - Zuhuri DanışmanOsmanlı İmparatorluğu Tarihi - 06 ( PDF,  8.1 MB )
Osmanlı İmparatorluğu Tarihi - 07 ( PDF, 11.6 MB )
Osmanlı İmparatorluğu Tarihi - 08 ( PDF, 11.3 MB )
Osmanlı İmparatorluğu Tarihi - 09 ( PDF, 11.2 MB )
Osmanlı İmparatorluğu Tarihi - 10 ( PDF, 11.7 MB )
Osmanlı İmparatorluğu Tarihi - 11 ( PDF, 10.9 MB )
Osmanlı İmparatorluğu Tarihi - 12 ( PDF, 11.8 MB )
Osmanlı İmparatorluğu Tarihi - 13 ( PDF, 12.4 MB )
Osmanlı İmparatorluğu Tarihi - 14 ( PDF, 10.5 MB )

Kısas-ı Enbiya - Ahmed Cevdet Paşa

Kısas-ı Enbiya  1 - (2) ( PDF,  3.5 MB ) 
Kısas-ı Enbiya  1       ( PDF, 20.2 MB ) 
Kısas-ı Enbiya  2 - (2) ( PDF,  3.3 MB ) 
Kısas-ı Enbiya  2       ( PDF, 27.7 MB ) 
Kısas-ı Enbiya  3       ( PDF, 14.9 MB ) 
Kısas-ı Enbiya  4       ( PDF, 25.5 MB ) 
Kısas-ı Enbiya  5       ( PDF, 23.8 MB ) 
Kısas-ı Enbiya  6       ( PDF, 17.7 MB ) 

Ruh-ul Beyan

Aslı (Arapça) (pdf)

Cilt  1: 506 Sayfa ( 12.2 MB )
Cilt  2: 532 Sayfa ( 13.0 MB )
Cilt  3: 698 Sayfa ( 16.6 MB )
Cilt  4: 568 Sayfa ( 15.1 MB )
Cilt  5: 614 Sayfa ( 11.7 MB )
Cilt  6: 508 Sayfa ( 12.9 MB )
Cilt  7: 508 Sayfa ( 14.3 MB )
Cilt  8: 534 Sayfa ( 13.1 MB )
Cilt  9: 626 Sayfa ( 13.7 MB )
Cilt 10: 558 Sayfa ( 14.0 MB )

24 Mayıs 2015 Pazar

Harput


Harput Yollarında


Mâmuretül Aziz

Osmanlıca


      Akaid manzumesi - İshak b. Hasan Tokadi Osman b. Ali Harputi
      Hrt_001043
      Hrt_Gec_002021
      Safvetu efkari'l-ulema - A. Hamdi b. Ömer Naimi el-Harputî
         Silsile-i safa li-Muhammed Mustafa - Y. Şükrü b. Osman b. Mustafa el-Harputî
         Silsile-i safa li-Muhammed Mustafa 2 Y. Şükrü b. Osman b. Mustafa el-Harputî
         Şemsü'l-hakika - Hoca İshak Harputî
         Şerh evrad el-fethiye -  Ömer b. Osman el-Harputi
         Şerhu kasidetü’l-bürde - Muhyiddin Muhammed b. Mustafa Şeyhzâde
         Tekmile-i tenkihü'l-kelam fi akaidi ehli İslâm - Abdüllatif Lütfi el-Harputî
         Tercüme-i risale-i mebde ve mead - müt. Beyzade Ali Harputi
         Tercüme-i Risale-i Sülûk - müt. Beyzâde Ali Harputî
         Tercüme-i risale-i velediye - Ubeydullah Ahrar  müt. Beyzâde Ali Harputî
      Ziyaü'l-kulûb - İshak Efendi Harputî
      Ziyaü'l-kulûb - İshak Efendi Harputî


Diğer


      Harput Masalı M. Ziya Ünsel
      Harput Kültüründe Din Alimleri - Günerkan Aydoğmuş

23 Mayıs 2015 Cumartesi

Jules Verne

80 Günde Devr-i Alem (PDF, 327 KB)      
Altın Volkanı (PDF, 5.2 MB)            
Arzın Merkezine Seyahat   (PDF, 2.0 MB)  
Aya Yolculuk   (PDF, 13.5 MB)            
Balonda Beş Hafta  (PDF, 2.3 MB)        
Bayrağa Karşı   (PDF, 699 KB)            
Begümün 500 Milyonu   (PDF, 673 KB)      
Cenup Yıldızı   (PDF, 1.8 MB)            
Clovis Dardentor  (PDF, 761 KB)          
Çin'de Bir Çinli'nin Başına Gelenler (PDF, 2.0 MB)  
Deniz Altında 20000 Fersah  (PDF, 2.0 MB)
Deniz Yılanı  (PDF, 9.6 KB)              
Dünyanın Ucundaki Fener (PDF, 1.5 MB)    
Doktor Ox'un Deneyi  (PDF, 1.7 MB)                    
Dünyadan Aya  (PDF, 6.1 MB)              
Dünyanın Keşfi I   (PDF, 6.0 MB)          
Dünyanın Keşfi II  (PDF, 5.4 MB)        
Esrarlı Ada 1. Cilt  (PDF, 1.2 MB)      
Esrarlı Ada 2. Cilt  (PDF, 1.0 MB)      
İki Yıl Okul Tatili  (PDF, 2.7 MB)      
İnatçı Keraban  (PDF, 5.5 MB)            
Kaptan Grantın Çocukları  (PDF, 4.4 MB)  
Karpatlar Şatosu  (PDF, 5.4 MB)              
Livonya'da Bir Dram  (PDF, 2.3 MB)      
Macellanya  (PDF, 2.8 MB)                
Meteor Avı  (PDF, 7.7 MB)                
Mişel Strogof   (PDF, 1.1 MB)            
Ne Altı Var Ne Üstü  (PDF, 708 MB)        
Piyango Bileti  (PDF, 615 KB)              
Wilhelm Storitz'in Sırrı  (PDF, 796 KB)                          
Yüzen Şehir   (PDF, 1.4 MB)              

21 Mayıs 2015 Perşembe

Türk Edebiyatı Tarihi